PRIVACY-VERKLARING – WSV Natuurvrienden Zoersel A1410

 

Uw aansluiting bij onze wandelclub brengt met zich dat wij over volgende persoonsgegevens beschikken:

-              Naam en voornaam;

-              Adres;

-              Telefoon- en/of Gsm. nummer, eventueel ook uw e-mailadres;

-              Uw geboortedatum;

-              Uw rijksregisternummer;

-              Datum van aansluiting bij onze vereniging.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Wandelsportvereniging “De Natuurvrienden Zoersel”, Peggerstraat 26, 2980 Zoersel voor ledenbeheer, de verzending van ons clubblad “Het Stapperke” en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aansluiting en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om wandelsport aan te bieden.

Deze persoonsgegevens worden door ons bijgehouden in versleutelde bestanden die alleen kunnen geraadpleegd worden door het bestuur van de wandelclub. 

Verder worden uw persoonsgegevens gedeeld met Wandelsport Vlaanderen, Industrielaan 11 bus 3, 9990 Maldegem | Bedrijfsstraat 10 bus 3, 3500 Hasselt voor ledenbeheer, uw verzekering tijdens de wandeltochten en voor het toesturen van het tijdschrift “Walking Magazine”.

De informatie voortspruitende uit de boekhoudkundige verwerking van uw gegevens (betalingen) worden opgeslagen op de servers van de Vlaamse Sportfederatie vzw – Dynamo Project, Zuiderlaan 13, 9000 Gent. 

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot één jaar na het einde van uw lidmaatschap. Gegevens voortspruitende uit de boekhoudkundige verwerking dienen wettelijk gedurende tenminste zeven jaar te worden bewaard.  

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog de direct marketing volstaat het ons dat schriftelijke mede te delen op het adres Peggerstraat 26, 2980 Zoersel. (Gelieve bij dit verzoek tevens een kopie van uw identiteitskaart te voegen)   Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze eventueel laten verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen.

Wij verbinden er ons toe uw gegevens zonder uw schriftelijke toestemming niet door te geven aan derden. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven voor commerciële doeleinden. 

Het bestuur.