Inschrijving nieuwe leden 2016

Wenst U lid te worden , vul dan onderstaand formulier in en klik op "formulier versturen"


Lidgelden

Wij betalen (aanvinken wat past)

contant
per overschrijving IBAN BE58 8803 0465 1179
                             BIC HBKABE22
   NVZ 410,Peggerstraat 26,2980 Zoersel
   met vermelding "nieuw lid & naam"


Mijn contactgegevens zijn:

Voornaam/naam (*):  

Man/Vrouw (*):  

Straat (*): Nr. (*):

Postcode (*): Gemeente (*):

Geboortedatum (*):

Geboorteplaats (*):

Nationaliteit (*):

E-mail:

Telefoon:

Info :

Aantal personen die men wenst in te schrijven:

Indien meerdere personen worden ingeschreven gelieve hieronder hun gegevens te vermelden


(*) Verplicht in te vullen vakkenCopyright nvz.be. Alle rechten voorbehouden.