Inschrijving nieuwe leden 2019

Wenst U lid te worden , vul dan onderstaand formulier in en klik op "formulier versturen"


Lidgelden

Wij betalen (aanvinken wat past)

contant
per overschrijving BE28 4014 5461 0120 - Bic: KREDBEBB
   NVZ 410,Peggerstraat 26,2980 Zoersel
   met vermelding "nieuw lid & naam"


Mijn contactgegevens zijn:

Voornaam/naam (*):  

Man/Vrouw (*):  

Straat (*): Nr. (*):

Postcode (*): Gemeente (*):

Geboortedatum (*):

Rijksregisternummer (*):

Nationaliteit (*):

E-mail:

Telefoon:

Info :

Aantal personen die men wenst in te schrijven:

Indien meerdere personen worden ingeschreven gelieve hieronder hun gegevens te vermelden


(*) Verplicht in te vullen vakkenCopyright nvz.be. Alle rechten voorbehouden.